Opinie: ‘fiduciary-only’ interpretatie AFM niet wenselijk


De AFM publiceerde recent een sectorbrief met daarin een interpretatie omtrent de reikwijdte van het begrip ‘individueel vermogensbeheer’. Kort gezegd, vindt de AFM dat dit begrip tot op heden te ruim werd geïnterpreteerd en dat daardoor Mifid II diensten onder de vergunning van vermogensbeheer werden verleend, welke in de ogen van de AFM buiten de reikwijdte van dit begrip vallen.
Sebastiaan Hooghiemstra