Opinie: Duur, vervuilend en onrendabel


Als het aan DNB ligt, worden pensioenfondsdeelnemers volgend jaar wederom gekort. DNB negeert daarbij vermogensbeheerkosten van pensioenfondsen. Hetzelfde geldt voor het Ministerie van Sociale Zaken en voor de Pensioenfederatie. Die kosten zijn evenwel hoog en hangen bovendien niet samen met rendementen.
David Hollanders, Universiteit van Amsterdam