Opinie: John Keynes komt terug van weggeweest


Het is tijd voor verandering. Fiscaal stimuleringsbeleid moet het expansieve monetaire beleid van de centrale banken afwisselen. Het is tijd om de grote Nederlandse econoom Jan Tinbergen van stal te halen, stelt econoom en oud-bankier Bart le Blanc in een analyse van de laatste Outlook van het IMF.
Bart le Blanc, APG AM

Het IMF is somber over de economische groei in de komende jaren. Deze is voor de wereldeconomie neerwaarts bijgesteld met 1 procentpunt tot 3 procent. Wat neerkomt op een verlies in output van 80 miljard dollar. Zonder het expansieve beleid van de centrale banken in de wereld zou de wereldeconomie er nog veel slechter voor staan. 

Le Blanc wijst erop dat het economische beleid van de grote economieën in de wereld in de laatste tien jaar is gedomineerd door monetair beleid. Zo hebben de centrale banken van de VS, Japan en de eurozone ongeveer 15 procent van het bruto binnenlands product aan beschikbare liquiditeit aan de economieën toegevoegd in 2008 en 2009. Daarna was dat nog eens 25 tot 30 procent met negatieve rentes. Maar zelfs het IMF vindt dat het monetair beleid niet meer het enige instrument in de gereedschapskist kan zijn.  

Het beleid zorgt ook voor 'collateral damage', zoals stijging van assetprijzen, inkomensongelijkheid en stress in de pensioen- en verzekeringssector. De effectiviteit van dat beleid staat dan ook ter discussie. Het IMF bepleit dan ook fiscaal stimuleringsbeleid, schrijft Bart le Blanc, die behalve president-commissaris van APG ook adviseur is van het IMF. 

Le Blanc stelt dat als tot een fiscaal stimuleringsbeleid wordt besloten er inspiratie kan worden opgedaan bij Jan Tinbergen, de eminente econoom en hoogleraar. In zijn geest zou een dergelijk beleid het sociaal-economische raamwerk van de toekomst moeten funderen op de aanpak van inkomens- en vermogensongelijkheid, klimaatverandering, demografie en langer-levenrisico's en technologische ontwikkelingen op het terrein van gezondheidszorg, energie en infrastructuur. 

De auteur is optimistisch en positief gestemd voor de langere termijn: met een nieuwe holistische economische en fiscale benadering zal een betere balans kunnen worden bereikt dan tussen expansief monetair- en bezuinigingsbeleid waarvan de afgelopen tien jaar sprake is geweest, aldus Bart le Blanc.

Bijlages

BijlageGrootte
Bestand IMF Economic Outlook 1.92 MB