Opinie: 'Politiek slaapwandelt naar de afgrond'


De internationale politiek slaapwandelt naar de afgrond. Om dat rampscenario te vermijden, moet moed en visie worden getoond. Dat schrijft econoom en oud-bankier Bart le Blanc. Hij stelt dat centrale banken met hun beleid van kwantitatieve verruiming (QE) een nieuwe crisis hebben gebaard.
Bart le Blanc, APG

De heer le Blanc legt een aantal verbanden die wellicht kort door de bocht zijn. Occupy Wall Street bleek achteraf niet een hele grote beweging en zeker niet breed gedragen in het grootste deel van de USA. De gele hesjes is met name een Franse beweging. Frankrijk, i.t.t. Duitsland en Nederland is nooit echt hersteld van de Global Financial Crisis. En dat wordt gevoeld in Frankrijk. Het zwalkende beleid van Hollande heeft niet geholpen maar belangrijker nog de Fransen wekken de schijn dat ‘they want their cake and eat it too’ m.a.w. meer welvaart maar niet hervormen. De staat van Frankrijk is ten dele te danken aan lokale, Franse problematiek. De Spanjaarden hebben bijvoorbeeld op het gebied van hervormingen veel meer vooruitgang geboekt dan de Fransen. V.w.b. het beleid van de ECB, Draghi heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat de ECB niet anders kon zolang overheden niet bereid waren tot verregaande (politiek impopulaire) maatregelen. De heer le Blanc preekt deels voor eigen parochie gezien zijn commissariaat bij APG. De makkelijke ‘risk weighted returns’ zijn sinds 2008 i.d.d. ver te zoeken, echter het enorme apparaat van APG moet toch in staat zijn om rendement te vinden in andere markten dan de vastrentende markten? Net zoals Buffet en andere, succesvolle, lange termin beleggers? De private sector moet altijd blijven evolueren zo ook APG. Leunen op vastrentend is misschien voor heel lange tijd niet mogelijk (zoals in Japan). Als laatste, le Blanc’s suggesties voor een ander sociaal economisch politiek beleid zijn constructief en waarschijnlijk nodig maar staan tich grotendeels los van hoe APG haar taken zou moeten uitvoeren.
michiel_steenma...