'Oplossing is één rebatevrije fondsklasse'


Het voorstel van het ministerie van Financiën om de afschaffing van het provisiemodel met een overgangsperiode van een jaar te vertragen is geen goed idee.
 Dat zei Han Dieperink, chief investment officer van Rabobank Private Banking tijdens het afsluitende debat van The Waterside Convention in Amsterdam dat diversificatie als thema had. 'Je krijgt nu al die verschillende klassen van fondsen. Beter zou zijn om alles in een keer om te zetten in één rebatevrij fonds.' Dieperink wijkt hiermee af van het standpunt van de Nederlandse Vereniging van Banken, die ook kritiek heeft op de voorgestelde overgangstermijn, maar echter geen voorstander is van één big bang-moment.