Opmars millennials zet wealth management op zijn kop


Millennials bepalen steeds meer het aangezicht van wealth management in de wereld. De verwachting is dat millennials in 2030 ongeveer 20.000 miljard dollar aan assets controleren. Wealth managers en fintechs richten zich daarom steeds meer op deze doelgroep.
Millennials

Om millennials tevreden te stellen is volgens wealth managers een combinatie nodig van hoogwaardige technologie met een 'menselijke touch'. Volgens het 'Millennials and Money Report' van Accenture gebruikt al tweederde van de doelgroep een hybride wealth management model. Van hen verwacht 60 procent dat zij in 2025 gebruik zal maken van robo-advies en automatisering. De financiële sector in Azië speelt daar al op in. 

Digitalisering wordt doorslaggevend

Deze ontwikkeling wordt mede ingegeven door het feit dat millennials een toenemende behoefte hebben om controle en regie te voeren over hun vermogen. Maar liefst 60 procent zegt dat zij de beleggingen even goed begrijpen als de professionals, wat inhoudt dat deze adviseurs en bankers beter hun best moeten doen om deze klanten tevreden te stellen. Daarbovenop stellen ze hoge eisen aan (de kwaliteit van) digitalisering, omdat ze er mee zijn opgegroeid. Dit dwingt wealth managers en andere financiële dienstverleners zich op een volledig digitale toekomst voor te bereiden, stelt Accenture. 

Daarnaast valt op dat millennials bij hun keuze voor een financiële dienstverlener hoge eisen stellen aan een gepersonaliseerde ervaring. Uit een onderzoek van Efma, 'The Rise of Affluent Millennials', blijkt dat 84 procent naar financieel advies van één partij of persoon zoekt, maar wel regelmatig zullen switchen tussen verschillende technologisch gedreven platforms. Voorbeelden van die ontwikkelingen zijn te zien in Azië, waar millennials naar robo-advies switchen, omdat ze daar kunnen kiezen uit mogelijke keuzes op het terrein van risico, kapitaal en beleggingsmarkten. 

Consultants stellen dat de opmars van millennials gepaard gaat met digitalisering en kunstmatige intelligentie en dat dat ontwikkelingen zijn die langdurig het beeld zullen bepalen. Het zal als zodanig ook de functie en betekenis van wealth management herdefiniëren. Voor de industrie betekent dat dat als men zich niet weet aan te passen de overlevingskansen gering zijn, aldus Accenture en andere consultants. 

Voorkeur voor vastgoed en cash

Volgens hun onderzoeken zien millennials de betekenis van geld daarbovenop anders dan voorgaande generaties en zijn de eisen die zij aan financiële dienstverleners stellen ook van een andere orde. Zo houden ze er ook andere voorkeuren op na waar ze hun vermogen in willen beleggen of investeren.

Blijkens het 'Millennial Survey' van Deloitte wil 39 procent van de doelgroep in Singapore investeren in financiële markten en kiest 30 procent voor de aankoop van onroerend goed. Volgens HSBC ambiëren 2 op de 5 millennials om meerdere panden te bezitten. Interessant is een recent Bankrate rapport, waarin staat dat millennials liever cash aanhouden in onzekere tijden dan hun ouders, die een sterke bias hebben naar aandelenbeleggingen.