Oproep: Geef uw mening over bankierseed


Met ingang van 2015 krijgen meer professionals te maken met de bankierseed. Naast beleidsbepalers moeten, als het aan het kabinet ligt, ook financieel adviseurs, beleggingsadviseurs en vermogensbeheerders de eed of belofte afleggen. Een voorstel dat dit regelt, ligt momenteel bij de Raad van State.

Wie de eed of belofte aflegt, zweert of belooft zijn functie integer en zorgvuldig uit te oefenen, de belangen van de klant centraal te stellen en het vertrouwen in het bankwezen te bevorderen. De eed wordt besloten met: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig of: Dat verklaar en beloof ik. Wat vindt u hiervan? Zullen bankiers die een eed gezworen hebben minder snel over de schreef gaan? Zal de bankierseed het vertrouwen in de financiële sector vergroten