Oproep: Hoe ziet u de rol van de adviseur?


Als gevolg van het provisieverbod en de komst van steeds meer online tools, verandert de rol van de beleggingsadviseur. Maar is zijn rol uitgespeeld?
Oproep

Wat vindt u en waar zou volgens u de toegevoegde waarde van de beleggingsadviseur anno 2014 moeten zitten?