Optimix anticipeert op aandelencorrectie


Optimix Vermogensbeheer anticipeert op een aandelencorrectie. Aanleiding is de angst dat de devaluatie van de Chinese munt en de daling van de aandelenkoersen in datzelfde land tot langdurige onrust op de wereldwijde financiële markten zullen leiden.
Ivan Moen, Optimix

Dat heeft Optimix Vermogensbeheer vrijdag gezegd tijdens een conference call. De onafhankelijke vermogensbeheerder heeft vanwege deze gevreesde correctie de portefeuilles van klanten drastisch aangepast.

Zo is de weging van aandelen in een ’neutrale’ portefeuille verlaagd tot 28 procent. Begin deze maand was nog 45 procent in aandelen was belegd. Ook de beleggingen in schuldpapier van opkomende landen is drastisch verlaagd.

Optimix houdt de portefeuilles na de aanpassingen deels aan in liquide (20 procent). Daarnaast wordt een deel aangehouden in Amerikaanse staatsobligaties.

Volgens Ivan Moen, hoofd beleggingen, bestaat zorg dat de devaluatie van de Chinese munt gepaard gaat met devaluaties in andere opkomende landen, zoals deze week het geval was in Vietnam en Kazachstan. Moen houdt rekening met een stimulering van een structurele wereldwijde deflatie.

Dit proces zal volgens hem bijdragen aan een verdere daling van de grondstoffenprijzen, terwijl ook de overspannen winstverwachtingen voor het Europese bedrijfsleven zullen moeten worden bijgesteld.

Moen: 'Het gevaar is dat we in een neerwaartse spiraal komen, ook omdat opkomende markten sterk afhankelijk zijn van grondstoffenprijzen. We hebben vorige week en begin deze week het risico in onze portefeuilles sterk teruggebracht en wat er de afgelopen dagen is gebeurd, bevestigt ons alleen maar in onze overtuiging. Dit gaat grote gevolgen hebben voor alle aandelenmarkten.'

De aandelenweging in neutrale portefeuilles van niet meer dan 28 procent is het laagste niveau voor Optimix sinds 2001. Toen was de onrust in Griekenland en de eurzone aanleiding voor de onderweging, nu hangt de zorg vooral met de opkomende markten samen. 

Moen stelt dat Europese bedrijven toekomstige groei vooral uit de opkomende landen denken te kunnen halen. Als dat niet lukt, of tegenvalt, dan zal dat ook gevolgen hebben voor de aandelenmarkten in Europa en de VS. Optimix-directeur Michel Alofs zegt dat de forse cashpositie de mogelijkheid biedt om duidelijke ’asset calls’ te maken.

De VIX-index, die de volatiliteit van de S&P 500 meet, is sinds 31 juli sterk gestegen: van 12,13 punten naar bijna 22 punten nu - in historisch opzicht is de marktvolatiliteit echter nog zeer laag. De aandelenmarkten staan deze week wereldwijd zwaar onder druk door de zorgen die Optimix ook al aanvoert voor zijn risk-off modus.

Nu maar hopen dat ze ook het juiste instapmoment weer "anticiperen". Dit is altijd maar de helft van het verhaal.
oeberius@hotmail.com