Ortec Finance: grip krijgen op dimensies van correlatie


Correlaties tussen financieel-economische grootheden spelen een sleutelrol in elk raamwerk voor risicomanagement en beleggingsbeslissingen. Correlaties bepalen namelijk hoe risico aggregeert over beleggingscategorieën in een portefeuille.  Ook de relatie tussen verplichtingen en bezittingen wordt bepaald door correlaties, en daarmee door het balansrisico.
Paul van 't Zelfde, Ortec Finance