Ortec Finance: risicomanagement van illiquide assets


In een lage-rente-omgeving bieden alternatieve beleggingen een interessant rendementspotentieel. In de beleggingswereld bestaat echter geen “free lunch”: het extra rendement gaat gepaard met extra risico’s. Zonder adequate beheersing van deze risico’s, loopt men een substantieel risico dat de verwachte illiquiditeitspremie niet wordt gerealiseerd.
Edwin Massie, Ortec Finance