Overgangsjaar financieel planners bekend


Het nieuwe vakbekwaamheidsregime voor financiële dienstverleners wordt op 1 januari 2014 van kracht. De overgang van oud naar nieuw gaat gepaard met een zogenoemde omwisselactie, waarin

ongeveer 55.000 houders van een Wft-diploma hun oude deskundigheidsbewijzen moeten ‘omwisselen’ in een of meer Wft-diploma’s nieuwe stijl.

Dat betekent dat niet alleen oude diploma’s moet worden overlegd, maar ook alle relevante PE-certificaten en certificaten van nog af te leggen inhaalexamens of van permanente educatie-examens.