Overgangsregime in provisieverbod aangepast


In het Staatsblad is dinsdag het Wijzigingsbesluit Financiële Markten 2014 gepubliceerd, met daarin het provisieverbod rondom beleggingsdienstverlening.

Het gaat om Artikel III, hoofdstuk 12a, artikel 168a en 168aa.