Peiling: Rijkaards somberder dan adviseurs


Vermogende Amerikaanse beleggers zijn minder optmistisch over vrijwel alle aspecten van de economie dan financiële adviseurs.

Dat blijkt uit twee onderzoeken die online broker Charles Schwab onder de doelgroep heeft gedaan.