Peiling: Wat is effect van Mifid II op beleggingsadvies?


Wat is het effect van de Europese richtlijn Mifid II op de beleggingsadvisering? Heeft de richtlijn tot verbetering of juist tot verslechtering van de bescherming van de consument geleid? Dergelijke vragen zijn voor hoogleraar Tom Loonen aanleiding een onderzoek te doen onder beleggingsadviseurs en private bankers.
Adviesgesprek

In een achttal vragen en stellingen worden beleggingsadviseurs en private bankers die klantcontact hebben gevraagd om mee te doen. Loonen is naast hoogleraar aan de Postgraduate Opleiding Investment Management School of Business & Economics aan de Vrije Universiteit, ook directeur private banking bij InsingerGilissen.

In 2014 kreeg Loonen zijn hoogleraaraanstelling. Bij die gelegenheid verklaarde hij tegenover Fondsnieuws dat hij wilde gaan onderzoeken wat 'al die wetten, regels en leidraden' nou voor een effect hebben en wat de sector, maar vooral ook de consument, ermee opschiet. In dat kader entameerde hij een onderzoek naar de bankierseed. 

'Het is daarbij niet mijn intentie alleen negatief kritisch te zijn', zei Loonen indertijd in zijn toelichting. 'Los van alle emoties, wil ik objectief gaan kijken naar de toegevoegde waarde van bepaalde richtlijnen en wetgeving. Daarbij zie ik het vooral ook als mijn rol aanbevelingen te doen over hoe het eventueel beter kan.'

Loonen had de Mifid II-richtlijn in 2014 al hoog op zijn onderzoeksagenda staan: 'Ik ben heel benieuwd hoe partijen omgaan met de implementatie van deze nieuwe richtlijn en in het bijzonder met het verder borgen van het belang van de cliënt.'

Vul hier de peiling in over het effect van Mifid II op de beleggingsadvisering

Fondsnieuws moedigt zijn lezers aan om mee te doen aan het onderzoek van Loonen, omdat het inderdaad bijdraagt aan meer inzicht in de effectiviteit van wet- en regelgeving, wat na de regelwoede na de crisis van 2008/2009 geen overbodige luxe is.

De onderzoekresultaten worden in het najaar gepubliceerd. Op verzoek kan het uiteindelijke wetenschappelijke artikel aan deelnemers worden toegezonden. Hiertoe dient u als deelnemer zelf het initiatief te nemen, middels het sturen van een mail naar info@financialbridge.nl   

De deelname aan het onderzoek, en de resultaten ervan zijn anoniem. Fondsnieuws heeft er verder geen inhoudelijke bemoeienis mee, los van het feit dat wij in het najaar redactionele aandacht aan de resultaten zullen geven. Ook DSI heeft zijn deelname aan het onderzoek toegezegd.