Pensioenakkoord: bekijk asset classes anders


Het nieuwe pensioencontract duwt het reëel rendement meer op de voorgrond. Dit gaat ervoor zorgen dat risico-indicatoren als piek-dal-verlies en hersteltijd belangrijker worden. Ook voor jongere deelnemers.
Wim Barentsen, Achmea Investment Management