Pensioenfilosoof predikt revolutie in pensioenland


Nee, de handen kreeg hij niet op elkaar voor zijn plan om de pensioenen over te hevelen van een kapitaaldekkings- naar een omslagstelsel. De minister was tegen, de pensioenfondsen ook, maar Martin ten Cate hield voet bij stuk. Tijd voor een echte hervorming, zegt de zelfbenoemde pensioenfilosoof.
Martin ten Cate en minister Koolmees, Njienrode