Pensioenfondsbestuurders willen niet in UBO-register


Pensioenfondsbestuurders willen niet opgenomen worden in het UBO-register. De Pensioenfederatie heeft daartoe een brief gestuurd aan minister Hoekstra van Financiën met het verzoek tot een uitzonderingspositie, omdat de aard en omvang van hun economisch belang niet is vast te stellen.