Pensioenfondsen gaan exposure naar bonds halveren


Pensioenfondsen in Nederland zullen als gevolg van het nieuwe Pensioenakkoord de komende twee jaar hun weging naar staatsobligaties halveren ten gunste van credits. Die verwachting spreekt AXA Investment Managers uit naar aanleiding van het voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk waar al eerder is overgestapt van DB- naar een DC-stelsel.
Hanneke Veringa, AXA IM