Pensioenfondsen worstelen met ESG-eisen


Nederlandse pensioenfondsen hebben moeite om te voldoen aan de steeds verdergaande eisen die gesteld worden aan hun beleggingen. Vooral op het gebied van de interactie met deelnemers, het formuleren van doelstellingen en het meten van impact schieten pensioenfondsen nog tekort.

Dit blijkt uit onderzoek van KPMG. Naar aanleiding van de verankering van ESG-eisen in wet- en regelgeving en de aandacht voor dit onderwerp vanuit de toezichthouder onderzocht de consultant de stand van zaken bij twaalf Nederlandse pensioenfondsen.