Pettis: Groei China zal hard terugvallen


De economische groei in China valt de komende jaren scherp terug tot 3 procent of lager. Dat stelt economie- en financieringsprofessor Michael Pettis van de Peking Universiteit in zijn vorige week verschenen boek The Great Rebalancing: Trade, Conflict, and the Perilous Road ahead for the World Economy.

Het is een opvallende prognose nu de Chinese economie nog altijd met bijna 8 procent per jaar groeit en van een substantiële zwakke groei vooralsnog geen sprake lijkt.