Pimco: Bereid je voor op de volgende cyclus


De huidige groeicyclus heeft nog een jaar, misschien twee, te gaan. Er zijn weliswaar geen economische gegevens die erop wijzen dat een recessie nabij is, maar de risico’s van een recessie die zich aandient nemen wel toe.
Joachim Fels, Pimco