Podcast: 'Belegger, denk in termen van transities'


'Sustainable finance kijkt naar waardering en financiering met een bredere blik, dat wil zeggen naar de samenleving binnen planetaire en sociale grenzen. Daarin is transitie zeer belangrijk. Maar wat sustainable finance niet is dat is finance en er dan sustainable voor zetten. Het is ook geen rating die je erop plakt.'
Willem Schramade, Sustainable Finance Factory

Dat zegt Willem Schramade, duurzaamheidsexpert en oprichter van de Sustainable Finance Factory. Hij doet zijn uitspraken in de eerste aflevering van de nieuwe podcast-serie "Expeditie Toekomst". Daarin legt Nikki Trip vragen en zorgen van haar en opvolgende generaties voor over de leefbaarheid van de planeet aan uiteenlopende stakeholders.

In deze eerste aflevering van deze podcast-serie komen onderwerpen aan de orde als de (ontbrekende) kennis van organisaties op het terrein van duurzame ontwikkeling, de kwaliteit van engagement, passief beleggen en hoe je als individu ook je bijdrage kan leveren aan de transitie en aan de uitdaingen van klimaatverandering. 

Schramade vindt dat met ratings en dergelijke de financiële sector veel te veel bezig is met het terugkijken naar behaalde prestaties en naar de beoordeling of een bedrijf goed of slecht is. 'Maar daar gaat het helemaal niet om. Bij een transitie gaat het om de vraag hoe bedrijven ons naar een betere wereld gaan brengen. Als je bij voorbeeld je winst uit olie haalt, dan moet de vraag zijn hoe je naar "net zero" uitstoot komt. Het is aan beleggers om hen te adviseren wat voor oliebedrijven het pad daar naartoe is.'

 

Volgens Schramade, die auteur is van het boek "Duurzaam kapitalisme" en op dit moment werkt aan een nieuw boek over "Sustainable Corporate Finance", moet bedrijven en beleggers in transities denken, omdat met de klimaatuitdagingen en de fors toenemende eisen die wet- en regelgevers stellen - zoals de EU - het in één keer afgelopen kan zijn. Maar stijgende belastingen kunnen volgens hem ook goed uitpakken. Ter voorbeeld verwijst hij naar de tabaksfrabrikanten, die de volumes zagen afnemen, maar mede daardoor juist winstgevender werden.

Zo kan het volgens Schramade ook me luchtvaartmaatschappijen gaan. Hij vindt dat er dankzij de Europese Unie goede dingen gebeuren, maar dat de financiële sector acher de feiten aanloopt. Er is volgens hem sprake van een afvinkcultuur en van ratings plakken op producten, maar nauwelijks van transitiedenken, dat met het op oog op de (klimaat)uitdagingen hoogste prioriteit moet hebben. 'Er is vooral sprake van borstklopperij. En als je daar kritiek op hebt, dan worden er verontwaardigd gereageerd', zegt Schramade in zijn gesprek met Nikki Trip. 

Nikki Trip is oprichter van Aandeelhouders voor de Toekomst en Global Business & Sustainability Masters student aan de Erasmus Universiteit. In haar "Expeditie Toekomst" - een initiatief van Fondsnieuws - komen thema's aan de orde als verduurzaming versus financieel rendement, toekomstbestendig besturen en nieuwe wetgeving zoals het pensioencontract en de EU taxonomie. 

En hoe zou je de vereiste frequentie willen definiëren om de transitie gedachten niet door time inconsistency te laten vervormen?
hosseiniank@yah...