Podcast: deflatie op korte-, inflatie op lange termijn


Wacht ons een inflatoire vuurzee door agressieve monetaire en fiscale stimulering of een deflatoire schok, doordat Covid-19 de vraag drukt naar goederen en diensten en de arbeidsmarkten onder zware druk staan? Een podcast met Sandor Steverink, hoofd staatsobligaties APG, en Roelof Salomons, strategisch adviseur Mercer.
Winkelschappen