Podcast: 'Klimaattransitie verlangt Marshall-plan'


'Er is een oorlogsachtige inspanning nodig, een soort van Marshall-plan à la 1948, om in reactie op de klimaatproblematiek economieën in de wereld in een periode van 10 tot 15 jaar volledig om te bouwen. De kans dat dit op een ordelijke wijze gebeurt is vrij klein.'
Willemijn Verdegaal, Ortec Finance

Aan het woord is Willemijn Verdegaal, co-hoofd ESG solutions van Ortec Finance, een wereldwijde adviseur en leverancier van technologie die ondermeer met modellen en scenarioplanning institutionele beleggers helpt bij het nemen van hun investeringsbeslissingen. 

Collectieve opluchting 

Volgens Verdegaal, die in 2015 namens de Nederlandse regering betrokken was bij het onderhandelingsproces in het kader van het Klimaatakkoord van Parijs, zijn de uitdagingen gigantisch, maar gloort er toch weer enige hoop nu het er naar uitziet dat de Democraat Joe Biden de huidige Republikeinse president Donald Trump per 20 januari 2021 opvolgt. 'Voor ons als team was het een collectieve opluchting dat Biden de presidentsverkiezingen heeft gewonnen. Dat Trump indertijd van "Parijs" afstand nam, was ongelooflijk pijnlijk.'

Verdegaal denkt dat er snelle stappen gemaakt kunnen worden nu Biden als president vanaf dag één weer wil instappen in het akkoord van Parijs. Maar de VS hebben een lange weg te gaan. Door Trump hebben de VS 4 jaar achterstand opgelopen en is er veel inhaalwerk te doen, stelt Verdegaal in een interview in het kader van de podcast-serie "Masters in Finance", waarin Fondsnieuws-hoofdredacteur Cees van Lotringen spreekt met bestuurders van banken en vermogensbeheerders, alsook met consultants over de uitdagingen van deze tijd. 

 

In Parijs zijn in 2015 doelen voor het klimaat gesteld. De 195 landen die het akkoord hebben getekend streven naar een stijging van de wereldwijde temperatuur van maximaal 1,5 graad. Maar het moet in ieder geval onder de 2 graden blijven, deze eeuw. Wat de gevolgen zijn als de temperatuurstijging in de wereld beperkt blijft tot 1,5 graad of boven de 2 graden uitkomt, heeft Ortec in drie scenario's vastgelegd. Het bedrijf spreekt van een ordelijke, een wanordelijke en een gefaalde transitie. 

Bij een ordelijke transitie slaagt de wereldgemeenschap erin dat in 2050 70 procent van de energie duurzaam is, wat onder meer een gigantische afname van het gebruik van kolen betekent en een massale aanplant van bomen om CO2 af te vangen. Dat zou een 'oorlogsachtige inspanning, een wereldwijd Marshall-plan' verlangen, aldus Verdegaal. 

De kans op een ordelijke transitie achten de experts van Ortec Finance niet groot, omdat er sprake is van zeer grote economische en geopolitieke belangen. Bij een wanordelijk scenario gaat het marktsentiment alle kanten op en bij een 'gefaalde transitie' is die fysieke impact zo groot, dat Ortec de gevolgen hiervan niet eens volledig kan modelleren, stelt Verdegaal. 

Maatschappelijke ontwrichting 

Als de aarde 3 graden zou opwarmen, dan kunnen zeker 275 miljoen mensen (gelijk aan ongeveer 60 procent van de Europese bevolking) niet meer werken en wonen op de plek waar ze dat nu doen. 'Dat geldt met name in Azië, Afrika, gedeeltes van de VS en Zuid-Europa. Dat zorgt voor een maatschappelijke ontwrichting, die bijna niet te kwantificeren is.' 

Maar Verdegaal meent dat de regeringen van ontwikkelde landen inmiddels overtuigd zijn van de heftige economische impact van klimaatverandering, maar ook van de kansen die het biedt. 'Het gaat om een proces van herallocatie van arbeid en kapitaal, het gaat om een transitie van oude naar nieuwe economie. De impact van die transitie kan economisch heel goed uitpakken.' 

Risico versus rendement 

Bij haar advisering aan institutionele beleggers ziet Verdegaal grote verschillen tussen kleine en grote pensioenfondsen. In algemene zin ziet ze dat veel institutionele beleggers de complexiteit onderschatten, dat ze zoeken naar gemakkelijke tools en quick wins. 'Maar om het goed te begrijpen moet je je er in verdiepen, die draait om verstandige besluitvormingsprocessen, het opleiden van bestuurders en het samenstellen van diverse teams.' 

Bij de allocatie naar asset classes, stelt Ortec Finance vast dat beleggers er rekening mee moeten houden dat voor iedere euro rendement men minder gecompenseerd wordt voor het risico dat men loopt. Het spanningsveld tussen risico en rendement neemt toe. Verdegaal stelt dat pensioenfondsen dit intensief met hun deelnemers zouden moeten bespreken.