Podcast: Robeco en RobecoSAM zijn vanaf nu één merk


Robeco gaat in haar merkstrategie opereren als één merk. Dat betekent dat RobecoSAM, dat al jarenlang wordt gezien als een expert op het gebied van duurzaam beleggen, in haar branding niet meer apart gepositioneerd wordt. 'Het zal geen corporate brand meer zijn, maar een ingrediënt brand, zoals bijvoorbeeld Intel inside dat bij chipmaker Intel is.' 
Karin van Baardwijk, Robeco

Dat zegt Karin van Baardwijk, chief operating officer (COO) en plaatsvervangend CEO van Robeco, in een gesprek met Fondsnieuws.

Volgens haar heeft het 'geen zin meer om onderscheid te maken tussen Robeco en het in 2006 gekochte RobecoSAM. 'Samen zijn we veel sterker. Vanaf deze maand treden we dan ook als één merk naar buiten.' Van Baardwijk voegt eraan toe dat dat besluit geen gevolgen heeft voor de bedrijfsstrategie, maar wel voor de merkstrategie. 

De reden voor het voeren van één merkstrategie is dat het overgenomen RobecoSAM in de loop der jaren gestaag samen is gegroeid met Robeco, waarbij het moederbedrijf van zijn kant ook veel kennis en kunde heeft opgebouwd op het terrein van duurzaam beleggen. Daarnaast zijn de beleggingsprocessen al langer geïntegreerd. Van Baardwijk wijst er in dat verband op dat inmiddels in vrijwel alle producten en strategieën van Robeco sprake is van ESG-integratie. 

Dit proces is de afgelopen jaren niet zonder slag of stoot gegaan: er vertrokken topmanagers van RobecoSAM, omdat er onduidelijkheid bestond wie er in de lead was van het duurzaamheidsbeleid. Die kou is nu uit de lucht, stelt van Baardwijk, die al enige jaren lid is van de raad van commissarissen van RobecoSAM. 

 

'Wij praten er vaak over hoe je op het terrein van duurzaamheid voorsprong behoudt, als duurzaamheid in de beleggingswereld gaandeweg mainstream wordt. Tegelijkertijd is dat mainstream worden ook niet erg, want daarmee neemt de aandacht ook toe en kunnen we ons onderscheiden', zegt van Baardwijk in een gesprek met Fondsnieuws-hoofdredacteur Cees van Lotringen, in het kader van de podcast-serie "Masters in Finance".

Autonoom groeien 

Met verwijzing naar een aantal prestigieuze prijzen en vermeldingen is Robeco nu uitgegroeid tot één van de meest geloofwaardige partijen op het gebied van ESG, vindt zij. Van Baardwijk zegt in het gesprek dat de kracht van Robeco niet alleen haar historie van duurzaamheid is, maar ook de diversificatie van haar strategieën en producten.

Op de vraag of Robeco als zelfstandige asset manager over 10 jaar haar 100-jarige bestaan kan vieren, zegt ze dat dat op grond van Robeco’s zogenoemde "key capabilities" mogelijk is. Ze denkt dat van organische groei sprake kan blijven. Overnames sluit zij niet uit. Ze zegt dat de Japanse moeder Orix de ‘intentie heeft Robeco autonoom te laten blijven’. 

Van Baardwijk speelt als COO een sleutelrol in de bedrijfsprocessen van Robeco. Ze kwam in 2006 over vanuit de consultancy naar de Rotterdamse asset manager. Aanvankelijk hield zij zich bezig met operationeel risicomanagement. Vervolgens werd ze chief information officer, waarbij IT veel meer onderdeel werd van de investment business. Daarbij onderscheidde zij zich door zowel haar analytisch vermogen, als door haar vermogen om silo-denken binnen het bedrijf te doorbreken.

'Sterke en inclusieve leider'

Van Baardwijk was volgens interne bronnen veel meer een chief integration officer dan een klassieke chief information officer. Zo ontstonden multidisciplinaire teams, waarin nauw werd samengewerkt en Robeco gaandeweg een business led IT-organisatie werd. 'Als dan blijkt dat je met die samenwerking ook impact hebt, dan wordt die samenwerking verder organisch versterkt', zegt ze in de podcast. 

Karin van Baardwijk is recent, naast haar functie van COO, ook benoemd tot plaatsvervangend CEO. Dat gebeurde kort nadat ze deze zomer met succes de outsourcing van delen van de backoffice naar JP Morgan heeft afgerond.

Topman Gilbert Van Hassel, met wie ze nauw samenwerkt, zei recent in een persbericht over haar benoeming tot plaatsvervangend CEO dat zij zich heeft laten kennen als een 'sterke en inclusieve leider'. In haar nieuwe duale rol wordt zij ook nauwer betrokken bij de formulering en de uitvoering van de strategie van Robeco. Karin van Baardwijk werkt sinds 2006 bij de in Rotterdam gevestigde asset manager.