Poll: Duitser weet niets van afsluitprovisie


Een afschaffing van de provisies roept in Duitsland gemengde gevoelens op. Niet meer dan 17 procent van de ondervraagde particulieren kijkt ernaar uit met een adviseur te onderhandelen over de adviesfee.

Van de duizend particulieren die door het onderzoeksbureau Toluna zijn ondervraagd verwacht 22 procent dat zij er op achteruit zullen gaan.