Prijzenoorlog op oliemarkt escaleert


Olieproducerende landen proberen steeds wanhopiger van hun olie af te komen. De neerwaartse prijsdruk die hierdoor ontstaat, jaagt de spanning die er op de komende bijeenkomst van de Opec staat huizenhoog op.
Tanker, foto Hollandse Hoogte

Toch houdt niemand er rekening mee dat het oliekartel maatregelen zal nemen om het overaanbod in te dammen. Zonder productiebeperkingen is het volgens zakenbank Goldman Sachs heel goed mogelijk dat de olieprijs in de komende maanden nog eens halveert, zeker als klimaatfenomeen El Niño voor een zachte winter op het noordelijk halfrond zorgt.