Prinsjesdag: Hoe rijker, hoe riskanter u moet beleggen


De belasting voor grotere vermogens gaat omhoog. Wie meer dan 1 miljoen euro aan vrij belegbaar vermogen heeft, wordt geacht jaarlijks een fictief rendement te behalen van 5,42 procent.
Tweede Kamer

Volgens het kabinet is een dergelijk rendement voor grote(re) vermogens realistisch. Voor mensen, zoals ondernemers, die bij voorbeeld uitsluitend moeten leven van hun (uit de verkoop van een zaak voortgekomen) vermogen, is die theoretische aanname echter twijfelachtig, zeggen vermogensbeheerders en financial planners.

Want risicovrij beleggen is niet langer risicovrij: het gros van de (Nederlandse) staatsobligaties bevindt zich in een territorium van negatieve rentes en marginale opbrengsten. Bovendien: als de rente gaat stijgen, waar de markt op enig moment vanuit gaat, worden forse verliezen op het obligatiegedeelte van de portefeuille geleden.

Tegelijkertijd heeft de regering wel een douceurtje voor de kleinere vermogens in gedachten. De belasting op vermogens tot 100.000 euro gaat omlaag. De vrijstelling wordt verhoogd van 21.330 naar 25.000 euro. Over de overige 75.000 euro betalen belastingplichtigen (van die eerste schijf) dan 30 procent over een fictief rendement van 2,88 procent. Eerder was dat nog 4 procent.