Private equityhuis KKR verslaat markt


Private-equity-investeerder KKR heeft in 2010 een rendement op het geïnvesteerd vermogen gerealiseerd van 33 procent. Daarmee heeft KKR de S&P 500-index, die in 2010 een rendement van 15 procent opleverde, ruimschoots verslagen.

KKR is beursgenoteerd en runt een aantal investeringsfondsen. Vanuit die fondsen worden kwakkelende bedrijven overgenomen, gesaneerd en weer doorverkocht.