Private markten: beleggen in bedrijfsonroerendgoed


De Nederlandse kenniseconomie zou weleens kunnen profiteren van het coronavirus, door de afnemende outsourcing naar het buitenland. Dat maakt kennisintensieve bedrijven in life science, medische technologie en high tech interessant voor beleggers.
Luc Joosten, ASR