Pro & Contra: Dividendaandelen zijn uit


Zijn dividendaandelen door de sterk gestegen koersen en de forse instroom nu duur of zijn ze juist nog altijd aantrekkelijk nu de economie aantrekt en de bedrijfswinsten hierdoor kunnen verbeteren?
Tweesprong: divdendaandelen

Een pro & contra: Hendrik Oude Nijhuis van vermogensbeheerder Kingfisher Capital tegenover Nicoals Simar van ING Investment Management.