Pro: Passief beleggen is niet ethisch


'Indextrackers zijn waardevrij en staan op gespannen voet met de bewuste ethische keuzes die wij willen maken’, stelt Albert van Zadelhoff in zijn bijdrage aan een door Fondsnieuws opgezet debat. Het weerwoord komt van Glenn Booraem, corporate governance-bestuurder van Vanguard.
Albert van Zadelhoff, Triodos

Onlangs publiceerde Eurosif zijn jaarlijkse European Sustainable and Responsible Investment Study. Conclusie is dat duurzame beleggingsstrategieën veel harder groeien dan de beleggingsmarkt als geheel.

In deze markt dienen zich nieuwe producten aan zoals trackers op een duurzame index. Voorbeelden hiervan zijn de trackers op de Dow Jones Sustainability Indices en Think Sustainable World.