Promotie: 'schaf falend risicoprofiel voor beleggers af’


Er is geen wetenschappelijke basis voor het risicoprofiel dat voor beleggers verplicht moet worden samengesteld. Bovendien gedragen zij zich anders dan zij aangeven in de vragenlijsten die daarvoor worden gebruikt. Het is dus wellicht beter om het opstellen van zo'n profiel maar te laten voor wat het is.
AFM, hoofdkantoor