Promotie: Ucits-richtlijn noch adequaat noch uniform


De Europese richtlijn Ucits leidt niet tot een adequate en uniforme bescherming van deelnemers in de instellingen voor collectieve beleggingen in effecten. De reden is dat er teveel open gebieden zijn in het toezichtsrecht.
Ernst de Klerk verdedigt zijn promotieonderzoek