Rabo: Vooruitzicht voor 2014 is zwak


De Nederlandse economie zal in 2014 niet groeien, ondanks dat de wereldeconomie groeit en vooral de VS het goed doen.

Dit betekent een verschuiving van het groeimomentum van de opkomende economieën naar de geïndustrialiseerde wereld, wat de groeibron voor ons land 'dichter bij huis' brengt.

Balansproblemen bij consumenten, banken en overheid hinderen echter een krachtig herstel. Daarom is verder bezuinigen nu zeer onverstandig.

Dat schrijven economen van Rabobank in hun Visie op 2014. Volgens de bank bevindt Nederland zich in een balansrecessie. De overheid en vele gezinshuishoudingen blijven in de komende jaren bezig met de reparatie van hun balans, wat de binnenlandse bestedingen zal drukken.