Reactie AFM op het 'uurtje-factuurtje debat'


De beloning die een vermogensbeheerder ontvangt voor het beheren of adviseren van het vermogen van zijn klant moet in het belang van die klant moet zijn. Dat schrijft Tim Mortelmans, hoofd toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), in een bijdrage aan de discussie die op Fondsnieuws wordt gevoerd over de beloning voor vermogensbeheerders.

Een beloning voor de vermogensbeheerder zou, analoog aan de beloning voor adviseurs en bemiddelaars, eerlijk en niet onredelijk moeten zijn. De klant zou alleen moeten betalen voor de dienstverlening die de vermogensbeheerder daadwerkelijk biedt.

De vermogensbeheerder moet sinds de invoering van het provisieverbod per 1 januari 2014 duidelijk maken waarvoor de klant betaalt. In de praktijk zien we diverse vormen van beloning die in het belang van de klant kunnen zijn. Vaste vergoedingen, zoals een uurloon of een vaste jaarlijkse vergoeding, zijn het meest duidelijk voor de klant. Maar ook een procentuele beheervergoeding die degressief verloopt en daarmee beperkt wordt in hoogte is mogelijk en kan in het belang van de klant zijn.

In het debat op Fondsnieuws over een bericht in het Financieele Dagblad lijkt helaas verwarring te zijn ontstaan. Vinden wij als AFM dat vermogensbeheerders alleen nog maar op basis van uurloon zouden mogen werken? Nee, geenszins. Wij willen de markt absoluut niet op die manier betuttelen, en al helemaal niet voorschrijven wat in onze ogen economisch al dan niet rendabel is.

Procentuele vergoeding

De vergoeding die een vermogensbeheerder vraagt, moet aansluiten bij de doelgroep waaraan de dienst wordt verleend. Een vaste procentuele vergoeding van het belegd vermogen, onafhankelijk van de dienstverlening of het beheerde vermogen, is niet verboden, maar zou onwenselijk kunnen zijn.

Als de doelgroep zo divers is dat de ene klant duidelijk de andere klant subsidieert kun je je vragen stellen bij de instelling van een vaste procentuele vergoeding, omdat deze er in een aantal gevallen voor zal zorgen dat de klant met het kleinere vermogen duidelijk gesubsidieerd wordt door de klant met het grotere vermogen.

Innovatie

De AFM ziet verschillende vormen van beloning ontstaan en moedigt de sector aan die ontwikkeling door te zetten, gekoppeld aan overige innovatie in de sector. Ook door bijvoorbeeld online en/of geautomatiseerde tools kan de dienstverlening goedkoper worden. Het is van belang dat de vermogensbeheerder in de veranderende wereld nadenkt over de wijze waarop hij beloond / betaald wil worden door zijn klanten en daarover ook met klanten in gesprek gaat.

Over hoe een en ander vorm zou kunnen krijgen is en blijft de AFM graag met de sector in gesprek.

Lees de eerdere bijdragen aan het uurtje-factuurtje debat:

 

Deze nuancering is natuurlijk van harte welkom. Wel voel ik mij geroepen om op deze plaats nogmaals te wijzen op een zeer ongewenste ontwikkeling waarbij de advieskosten worden opgenomen in de transactiekosten. Zo ontstaan er transactiekosten variërend van 0,25 tot 1,25% per transactie. Ronduit schandalig. Het meest kwalijke is dat het actief beleggen stimuleert en waardoor de klant wederom op onnodig hoge kosten wordt gejaagd. Ogenschijnlijk sympathiek aandoende maar vergezochte argumenten worden ten tonele gevoerd om deze gang van zaken goed te praten. De financiële sector, lees met name een flinke groep vermogensbeheerders en in mindere mate banken, doen er alles aan om de per 1 januari 2014 ingegane retourprovisie verbod met de meest ongewenste en klant onvriendelijke trucs te omzeilen. Werk aan de winkel voor de AFM, helaas. Peter van der Slikke, auteur van het boek Ontmaskerd
petervanderslik...
PS Als ik zinnen verander moet ik ze taalkundig wel goed veranderen :-(
petervanderslik...