Rechter: Vermogensbeheer gewoon btw-plichtig


Vermogensbeheerdiensten zijn niet zodanig vergelijkbaar met beleggingsfondsen dat zij hiermee concurreren. Over de beheervergoeding en eventuele performance fees van vermogensbeheerders moet dus gewoon btw-betaald worden.