'Relatie toezichthouder en marktsector schuurt minder'


Toezichthouders en financiële sector hebben jarenlang een moeizame relatie gehad, maar door de grote uitdagingen van klimaatverandering en digitalisering slaat men - veel meer dan voorheen - de handen ineen.
Dominique Dijkhuis, AFM