'Renterisico verlangt een optimale diversificatie'


Vanwege de financiële repressie is het in theorie mogelijk dat de rente nog 1,5 tot 2 jaar op het historisch lage niveau blijft van dit moment, maar voor de langere termijn is de trend onmiskenbaar die van een hogere, stijgende rente en dus dalende obligatierendementen.Dat stelt Brian Fehrenbach, portfoliomanager van het UBS Global Opportunities Unconstrained Bond Fund, in een gesprek met Fondsnieuws.

Fehrenbach adviseert de stijging van de rente niet af te wachten, want dan is er bloed aan de paal. Als bij voorbeeld sprake is van een obligatie met een duratie van 5 jaar en van een rendement tot einddatum van 1,5 procent per jaar en de rente stijgt met 2 procent dan veroorzaakt dat een kapitaalverlies van 10 procent.