Rijkenregister UBO wordt voor iedereen inzichtelijk


De angst van veel vermogende ingezetenen van Nederland wordt bewaarheid: het zogenoemde UBO-register wordt van kracht, dat beoogt witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan, maar als bijeffect ook de identiteit van mensen achter vermogensstructuren blootlegt.
Hans Wilton

Het wetsvoorstel implementatie UBO-register is vrijdag gepubliceerd en verplicht ‘ultimate beneficial owners’ (UBO's) van in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten talrijke gegevens te deponeren en bij te houden op straffe van het begaan van een economisch delict.

Deze verplichting vloeit voort uit de Europese richtlijn 2015/849, die beoogt te voorkomen dat het financiële stelsel wordt misbruikt voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, zegt Hans Wilton van Wilton family office in een toelichting.