'Risicopremie op aandelen zal normaliseren'


ING Investment Management heeft becijferd dat de risicopremies op aandelen zo'n 1 tot 2 procentpunt boven hun langetermijngemiddelden liggen, maar gaat ervan uit dat ze komende jaren geleidelijk zullen dalen.

Onder ontwikkelde landen is de premie volgens de inventarisatie van ING IM voor Europese aandelen met 6,2 procent het hoogst. Japanse, Britse en Amerikaanse aandelen volgen met premies van respectievelijk 5,5 procent, 5,1 procent en 4,1 procent.

De risicopremie is het extra rendement dat beleggers verwachten op risicovolle beleggingen boven dat op minder risicovolle staatsleningen.