Robeco gaat beheer i-PensionSolutions doen


Stichting Premiepensioeninstelling Robeco (Robeco PPI) en Stichting International Pension Solutions (i-PensionSolutions) bundelen hun krachten. Robeco zal in de nieuwe combinatie het vemogensbeheer onder zijn hoede krijgen.
Tom Steenkamp

Dit maakten beide partijen in een persbericht bekend. i-PensionSolutions is een uitvoerder op het terrein van pensioen- en verzekeringsadministratie. Nadere financiële details over de deal werden niet vermeld.