Robeco-verkoop schaadt Financial Center


Robeco is, net als de andere dochterondernemingen van de Rabobank, onderdeel van een strategische heroriëntatie van de bank. Basel III dwingt banken hogere reserves aan te houden.

Vermogensbeheer behoort niet tot het kernbedrijf van de bank zodat Robeco mogelijk aan een grote buitenlandse partij verkocht wordt.

Het is betreurenswaardig dat deze trotse en belangrijke Nederlandse vermogensbeheerder, sinds 1929 in Rotterdam gevestigd, in buitenlandse handen zou vallen, schrijft Frits Bosch van Dutchinvestor in zijn bijdrage aan Fondsnieuws.