Robeco wijzigt naam vlaggenschipfonds Rorento


Rorento, een van de oudste Nederlandse vastrentende beleggingsfondsen, krijgt per 1 november een nieuwe naam: het Robeco Global Total Return Bond Fund. De naamswijziging heeft geen gevolgen voor het beleggingsbeleid.
Kommer van Trigt

Robeco is tot de naamswijziging overgegaan om de 'internationale herkenbaarheid van het fonds te vergroten'. 

Niet onder de indruk van het rendement.
abdeff@ymail.com