Robeco: Zeer langlopend staatspapier favoriet


De kapitaalmarktrentes staan op historisch lage niveau's maar kunnen volgens Robeco nog verder omlaag. Om die reden zijn zeer langlopende obligaties uit de VS en de eurozone bij de Rotterdamse asset manager momenteel favoriet.
Kommer van Trigt

Dat stelt Kommer van Trigt, hoofd van het wereldwijde vastrentende macroteam bij Robeco in de bijgevoegde kwartaaloutlook.