'Robotisering heeft ongekend potentieel'


De ontwikkelingen op het gebied van robotisering gaan snel. Toepassingen zijn bijna oneindig.

Dat zei professor in de robotica Rafaello D’Andrea van het Swiss Federal Institute of Technology, tevens als adviseur verbonden aan de Robo-Stox index, donderdagmiddag op het mede door Fondsnieuws georganiseerde event Eye on Index Investing op het Mediapark in Hilversum.

Revolutie

Hij noemde robotisering de volgende grote revolutie na de Industriële Revolutie en wees erop dat robots steeds kleiner en sensitiever worden en bovendien in staat zijn te leren van dingen die misgaan, zodat ze iets na een paar keer oefenen wel kunnen.

Hoewel hij zelf zei vooral wetenschappelijk geïnteresseerd te zijn in het ontwikkelen van robots die zaken kunnen die eerder niet konden, zijn de mogelijke toepassingen van robots inmiddels legio, zo vertelde hij.

Distributie

Zelf was hij een aantal jaren geleden betrokken bij de ontwikkeling van robots die kunnen worden ingezet in distributiecentra van webwinkels. Het bedrijf Kiva Systems dat werkte met robots in zijn distributiecentrum, waar hij mede-eigenaar van was, werd in 2012 voor 775 miljoen dollar gekocht door Amazon.

Andere mogelijke toepassingen van robots zijn in de land- en tuinbouw: een vliegtuigje kan kijken of er gesproeid moet worden of geoogst, in de zorg, in het huishouden, om te fotograferen of te filmen, in fabrieken of bijvoorbeeld voor het bezorgen van pakketjes.

Bezorgd dat robots de wereld zullen overnemen is D’Andrea absoluut niet. 'Robots liggen nog zoveel achter op mensen', zei hij. Ze zullen volgens hem dus ondersteundend blijven.

Werkloosheid

Wel maakt hij zich vooral vanwege het tempo waarmee robots beter worden zorgen over de mogelijk enorme werkloosheid die het gevolg kan worden van robotisering. 'Het gaat zo snel, mensen hebben onvoldoende tijd om zich op de nieuwe situatie voor te bereiden', zei hij.

Vooral mensen met eentonig werk met veel zich herhalende facetten, worden bedreigd door robots, zo zei hij. Veelal lager betaalde banen staan dus onder druk.

Hoger opgeleiden en mensen die met mensen werken, hoeven volgens de professor minder te vrezen. Creativiteit of menselijke interactie is nog heel moeilijk na te bootsen.