Rorento-manager: met Lehman was niks mis


Het beleid van de Amerikaanse autoriteiten ten aanzien van het al dan niet ondersteunen van financiële instellingen is 'arbitrair'. Dat stelt Edith Siermann, fondsmanager van het obligatiefonds Rorento. 'Bear Stearns wel, Lehman niet, AIG wel, dat begrijp ik niet.'

Het Financieele Dagblad bracht donderdag het nieuws dat Rorento in het eerste half 'overwogen' zat in financials en dat deze positie in het tweede kwartaal is uitgebreid.

Ook is er belegd in Lehman Brothers, de zakenbank die vorige week surseance van betaling heeft aangevraagd. Het bruto rendement was in de verslagperiode -1,7 procent onder de benchmark.