Samenleving zonder cash is in aantocht


Cash zal niet binnen een paar jaar verdwijnen, maar experts verwachten wel dat de opmars van digitaal betalen enorme gevolgen heeft voor banken en hun toeleveranciers. Beleggers kunnen inspelen op die gevolgen.

De cashloze samenleving vertoont dezelfde trekjes als het paperless office. Beide zijn vaak voorspeld, maar schuiven iedere keer weer verder weg. Beleggers in financiële waarden verwachten niet dat klinkende munten en knisperende biljetten hun langste tijd hebben gehad, maar sorteren wel voor op ingrijpende verschuivingen in het betalingsverkeer.

Cash ligt onder vuur. Munten en biljetten staat te boek als inefficiënte en onveilige betaalmiddelen. Grote coupures worden gezien als boevengeld. Zo gaan er stemmen op biljetten van 500 euro af te schaffen. En in Scandinavische landen wil de overheid het gebruik van cash terugdringen. Ook in het dagelijkse leven raakt cash uit de gratie. Een groeiend aantal winkels en cafés accepteert geen contante betalingen meer. Verder rekenen consumenten steeds meer aankopen digitaal af.