Schroders: de tunnel is nog lang


Anders dan veel beleggers hadden gehoopt, heeft het nieuwe jaar geen nieuwe hoop opgeleverd. De vooruitzichten zijn verre van goed: de vraag staat wereldwijd onder druk, terwijl de voorraden oplopen.

Toch ziet Schroders wel enkele lichtpuntjes. De belangrijkste is dat de inkoopmanagersindex in januari in meerdere landen leek te stabiliseren. Maar voor de aandelenmarkten is het keerpunt nog niet bereikt: de risico-aversie bij beleggers is groot.

De gifbeker moet eerst helemaal leeg, voordat zij weer durven in te stallen